Hea Orissaare ja Pöide  diskgolfi mängija!
22. mail toimub Astes Saaremaa piirkonna mängude raames Diskgolfi võistlus. 
Kas lähme ja teeme teistele säru!?

Kui tahad osaleda ole hea anna Andlale (53401046) märku paneme tiimid kirja!
JUHEND:
MÄNGIJAD: 2 M ja 1 N (N võib asendada puuduvat M). Igast piirkonnast saab osaleda kuni
kaks võistkonda. Piirkondade esindajad esitavad paberkandjal oma piirkonna ülesandmislehe.

AEG ja KOHT: 22.05.21., Aste alevik, Aste Põhikooli esine.
Kell 10.00 võimalus rajaga tutvuda, 10.45 mängijate koosolek, puulid liiguvad rajale, 11.00 mängu
algus.

RADA: Aste aleviku disc golfi 10. korviga rada.

FORMAAT: Läbitakse järjest 2 ring (20 korvi), võistkonnaliikmete tulemused
summeeritakse.

REEGLID: Mängitakse PDGA ( Professional Disc Golf Association) reeglite järgi.

MÄRKIMINE: Märgitakse mobiilis, või vajadusel märgitakse paberil.

TULEMUSTE VÄLJASELGITAMINE: Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire
lõppmänguga korraldaja poolt valitud kuni kolmel rajal. Kui peale seda on jätkuvalt võrdseid
tulemusi, mängitakse nende vahel korraldaja poolt valitud rajal CTP (ühe viskega korvile lähemal).

REGISTREERIMINE: 
Registreerumine, sh võistkonna kinnitamine 20.05 hiljemalt kell 22.00 piirkonna spordijuhi kaudu).

AUTASUSTAMINE: Autasustatakse kolme parima võistkonna liikmeid.

VAIDLUSED: Lahendatakse jooksvalt.

TÄPSUSTUSED: Eelnevate küsimuste korral helista, Andres Ramst + 372 53 480 416, Tarvo
Pihlas + 372 52 01 611

KORRALDAJAD: MTÜ Saare Disc Golf, MTÜ Kaarma Sport Management, Saaremaa vald

PARKIMINE: Aste klubi juures olev parkla.