HEA SPORDISÕBER!

Jälle on möödunud üks aasta, aasta 2014, mis on olnud spordirahvale töine ja tulemusterohke.
Möödunud aastasse jääb rohkelt sportlikke õnnestumisi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel 
tasandil. 
 
Viimaste aastate sihikindel tegevus Orissaare sporditöö kompaktsuse kujundamisel kannab 
vilju. MTÜ Orissaare Sport tegevuse kaudu on toimunud valla spordijuhtimises suur 
kvalitatiivne hüpe. Seda eelkõige tänu Kaire Nurjale, kes möödunud aastast asus Tartu 
„Kalevi“ spordielu koordineerima.  
 
Orissaares tervikuna on sportimine populaarne tegevus. Orissaare spordihoone on tänaseks 
saavutanud täituvuse, kus vaba saali aega enam naljalt ei leia. Orissaare spordiharrastus on 
seinast-seina: iluvõimlemisest kangitõstmiseni ja osalejad: lasteaialapsest eaka harrastajani. 
Võin kinnitada, et sellist aktiivsust ja pakutavate tegevuste valikut ei leia paljudes Eestimaa 
linnadeski, mis ometi on elanike arvult Orissaare vallast suuremad.  
 
Orissaare Spordikooli kolmas tegevusaasta näitab, et spordikoolis pakutavad treeningud on 
populaarsed ja huvilistest puudu ei tule. Spordikooli õpilaste arv püsib stabiilsena 80 õpilase 
juures, nagu on kinnistunud alad, mis lastel valida on. Kindlasti on selles oma osa spordikooli 
treeneritel, kes on võtnud vaevaks oma põhitöö kõrvalt päevast-päeva tegeleda lastega ja ei 
väsi unistamast, et kunagi jõuab Orissaarest tiivad saanud sportlane olümpiamängudele. 
Eraldi märkimist väärib Orissaare korvpallimeeskonna saavutus. Treener Mati Rüütel 
juhendamisel ja mängijate suure töö tulemusena saavutati tänavu Eesti II liiga 
meistrivõistlustel 4. koht. See tulemus on eelkõige näide ning motiveeriv eeskuju noortele, 
kuhu võib hea tahtmise ja suure tööga jõuda. 
 
Soovin kõigile kehaliselt aktiivsetele inimestele pealehakkamist, tahet, jaksu ja tervist uuel  
2015 aastal.  
Tiit Uspenski 
Loe edasi:
http://www.orissaaresport.ee/files/Spordiaasta%202014.pdf