Orissaare Spordihoone üks järgmisi suuremaid projekte on Maasi männikus asuvate vanade jooksuradade taastamine, parendamine ja pikendamine.

Tegemist on kogukondliku projektiga, kus vajame võimalusel Teie kõigi abi ja toetust.
Järk-järgult planeerime luua Orissaarde terviseraja, mis oleks:
-Ligikaudu 4km pikkune
-Osaliselt hakkepuiduga kaetud
-Viidastatud

-puhkeala, pinkide ja varjualustega

Projekti elluviimist toetavad:

Planeeritava raja kaart: