VI Eesti saarte mängud JUHEND   


I Eesmärk  

1. Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi Eesti saarte elanikele ja suvesaarlastele.

2. Jätkata Eesti saarte mängude traditsiooni   

II Aeg ja koht  

Eesti saarte mängud toimuvad 10. juunil 2017 Saaremaal alljärgnevalt:  

Kergejõustik – Orissaare staadion

Võrkpall – Illiku laid

Tänavakorvpall – Orissaare spordihoone

Petank – Orissaare Gümnaasiumi hosteli hoovis

Köievedu – (jääb ära osalejate puudumise tõttu)

Mälumäng – Orissaare spordihoone 

Male – (jääb ära osalejate vähesuse tõttu)

Mängude avamine kell 11.00 Orissaare staadionil, alade algus 11.30.

Mälumäng algab kl 14.00.   


III Juhtimine ja korraldamine  

1.                 Eesti saarte mängud korraldab MTÜ Orissaare Sport koostöös Saaremaa Spordiliidu ja spordiklubidega.

2.                 Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti.   


IV Osavõtjad  

1. Eesti saarte mängudest lubatakse osa võtma saarte püsielanikud ja saartel ajutiselt elavad inimesed.

2. Saartel ajutiselt elavad inimesed peavad olema saartega seotud rohkem, kui mõni üksik külaskäik (sidusus peaks olema suvekodu, pikema suvitamise, sugulaste vms. näol).

3. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe saare eest.   V Mängude kava

Mängude kavas on järgmised spordialad:   


1. Kergejõustik:

Võistkonna suurus piiramata, programmis järgmised alad:

* 100 m jooks M N

* kaugushüpe M N

* kuulitõuge M N 

* kettaheide M N

* odavise M N

* 1500 m jooks M

* 800 m jooks N

* pendelteate jooks  

100m jooksul ja kaugushüppel võimalus osaleda TV10 OS võistlussarjas osalevatel lastel 


  2. Võrkpall:

Iga saar võib välja panna kuni 2võistkonda, võistkonna suurus 6 liiget, neist väljakul 3 meest + 1 naine.

Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.  


3. Tänavakorvpall:

Iga saar võib välja panna kuni 5 võistkonda - 3 meeste ja 2 naiste.

Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.

Võistkonna suurus 3+1.   


4. Petank: 

Iga saar võib välja panna kuni 2 võistkonda.

Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.

Võistkonna suurus 3 mängijat.

Võimalusel võistlejatel kaasas oma mänguvahendid   


5. Köievedu:

Võistkonnas 7 liiget (5 võistlejat + varu + kapten) Iga saar võib välja panna 1 võistkonna.

Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.  

EI TOIMU!


6.
Mälumäng:

Võistkonna suuruseks kuni 5 liiget, iga saar saab panna välja ühe võistkonna. Kokku esitatakse 30 küsimust eri valdkondadest: saared, ajalugu, kultuur, sport, poliitika, loodus, geograafia, majandus.

Võistkondade paremusjärjestuse määrab suurem õigete vastuste eest saadud punktide arv. Punktide võrdsuse korral esitatakse esimese kolme koha selgitamiseks lisaküsimused, ülejäänud võistkonnad jäävad kohti jagama.   


7. Male:


Iga saar võib välja panna kuni 2 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem kui 3 siis mängivad naised kui mehed koos, aga arvestust peetakse eraldi. Mõtlemisaeg kuni 25 minutit oleneb võistlejate arvust.

Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.   

EI TOIMU!


VI Autasustamine  

Võitjaid autasustatakse medali ja diplomiga. Autasustamine toimub peale spordialade lõppu Orissaare staadionil, orienteeruvalt kell 15.00. Parimad selgitatakse vaid spordialadel, saarte vahelist arvestust ei peeta.  


VII Registreerimine ja osavõtutasu  

Eelregistreerimine hiljemalt 3. juuni 2017 a. Hilisemaid registreerijaid võistlema ei lubata!

Registreerida tuleb võistkonnad, osalejate nimeline registreerimine toimub koha peal.

Kergejõustikus võistlejate registreerimine enne võistluste algust, eelregistreerimine pole vajalik.   

Stardimaks ühe võistleja kohta on 3€.  Selle summa eest on kõigile lõunasöök.

Eelregistreerimine e-postile Orissaare.sport@gmail.com – Andla Rüütel  

Info ja küsimused alade kohta vanemkohtunikelt:  

Kergejõustik – Elo Lember (53407053)

Võrkpall – Margo Rüütel (5648 7359)

Tänavakorvpall – Mati Rüütel (5340 1086)

Petank – Gunnar Vaho (5648 8474)

Köievedu – Raimo Tamm (5394 9521)

Mälumäng – Ivo Maripuu (5620 0412)

Male – Rein Kirst (503 8369)


VII Üldiselt  

1. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab spordiala vanemkohtunik. Vajadusel kaasatakse peakohtunik.  

Üldkontaktid: 

MTÜ Orissaare Sport: Andla Rüütel – tel. 53401046, Orissaare.sport@gmail.com  

Kohtumiseni VI Eesti saarte mängudel!