Tere, lp lugejad!

Lõppeva spordiaasta pidulik lõpetamine ja jõulupidu toimusid Orissaare spordihoones reedel, 13. detsembril.
Vaatamata kurjakuulutavale kuu- ja nädalapäevale sujus üritus väga hästi ja usun, et peoga jäid rahule kõik asjaosalised – kogu Orissaare spordipere. 

Peol oli ametlik osa ja meelelahutuslikku laadi osa. Kohati oli neid kaht oma lõbusal moel keeruline eristada. Ja just see muutis koosviibimise eriti meeldivaks.

See osa, mille võib pigem ametliku alla liigitada, hõlmas väga tähtsat – Orissaare aasta sportlase ja noorsportlase valimist. Parima noorsportlase nimetuse vääriliseks pidas žürii ühehäälselt Tormi Niitsu, kes peo ajal enesele teadmatagi äsjasaadud tiitlit Tartus korvpalliplatsil kaitses. 
Orissaare parima sportlase valimine kulges samuti suuremate vaidlusteta. Juba teistkordselt pälvis selle au Orissaare spordi üks eestvedajatest nii areenil kui selle kõrval. Tiitlit asub ka 2014. aastal kaitsma Kaire Nurja. Tema edu teiste äärmiselt tublide saavutustega sportlaste ees määrasid suurepärased tulemused –pjedestaalikohad ja võidud ning rekordid- nii kodumaal kui raja taga.

Peo ametliku osa hulka võib paigutada ka Orissaare Spordi logokonkursi võidutöö väljakuulutamise. Võidutööks on Ants Salumi logokavand „Indie“. Kavand saab kohandused vastavalt autori nägemusele ja spordi vajadustele - selleks, et logo logole omast eesmärki kõige enam täidaks.

Orissaare spordihoone juhataja kohusetäitja Andla Rüüteli slaidettekanne mööduvast spordiaastast sisaldas huvitavat ja informatiivset toimunud üritustest, käidud võistlustest ja tublidest spordiinimestest.

Eraldi tähelepanu all olid need kiiduväärt inimesed –toetajad ja abilised-, kes moel või teisel Orissaare spordi arengusse oma panuse on andnud. 

Samuti seda, mis ootab ees meid Orissaare spordiaastal 2014: laagrid, võistlused, uued ja jätkuvad üritused; või sündmused, nagu mõned eelistavad nimetada.

Ettekanne hõlmas pisut ka numbreid. Laskumata konkreetsete summade täpsetesse suurustesse, toon järgnevalt välja osa sellest, mis avab kohati sporditegevuse enese varju jäävat. Kohalviibijad said aimu ca poolesaja tuhande euro suurusest summast, mis meie piirkonna spordi arendamisse –otseselt spordi tegevuse ja inventari tarbeks- juurde on toonud Orissaare spordi ümber olevad tublid inimesed kodu- ja mandrimaal. Vahendite allikaiks on positiivse vastuse saanud projektitaotlused ja toimunud laagritest laekunud summad.
Samuti sai aimu umbkaudu veerandsaja tuhande euro suurusest summast, mis tänu sporditegevusele Orissaare teiste asutuste-organisatsioonide käivetele käesoleval aastal lisandud on eelkõige spordi laagriliste majutamise ja nende toitlustamise kaudu.
Meeldiva koosviibimise pidulik osa, olles põimunud ametlike osadega, kestis peo algusest kuni selle lõppemiseni, mil viimasedki video-diskotajad enestest viimsegi spordienergia välja olid vihtunud.

Peol oli muusikat Orissaare Muusikalkoolilt, tantsuline show Orissaare Gümnaasiumi endistelt ja praegustelt õpilastelt, hr. Jõuluvana ja etteasted pakkide väljalunastajatelt, sõnavõtud spordiinimestelt ning vallavalitsuse ja -volikogu esindajailt.

Peale kavajärgset osa jätkus õhtu spordihoone kohvikuosas jutuvadina, tee ja kohviga ning maiustustega selle kõige kõrval. Seda saatis eelmainitud tants ja trall spordisaalis.

Käesolevaga ei jäägi muud enamat üle, kui et soovida kõigile praegustele ja tulevastelegi spordilemburitele toredat lõppevat ning tegusat peagi algavat uut spordiaastat 2014.

Raimo Tamm
MTÜ Orissaare Sport juhatuse esimees

15. detsember 2013
Orissaare