Orissaare Spordi noorkotkad korvpalli festivalil

 Nädalavahetusel osalesid Orissaare Rocki/Saaremaa noorkotka kolm võistkonda Eesti Makro-ja Mikrokorvpalli Festivalil 2014 Pärnus.

Makro- ja Mikrofestivalil osalesid lapsed sünniaastaga 2003 ning 2004. Kokku 108 võistkonda korvpallist lugupidavaid tüdrukuid ja poisse üle Eesti.

Lapsed võistlesid erinevatel aladel nagu 3:3 korvpall, viskevõistlus, teatevõistlus ning põrgatusvõistlus.

Väga hea tulemuse individuaalses viskevõistluses saavutas Eke Rüütel, kes u 170 poisi hulgas sai 4.-6. koha.

Meie poisid näitasid ka häid tulemusi teatevõistluses, kus oma alagruppi võidu saavutasid 2003 poisid ja 2004 I võistkond.

 Osalemisega korvpalli festivalil pani Orissaare Rock punkti edukale hooajale 2013/2014.


Orissaare Rock / Saaremaa noorkotkad 2003Orissaare Rock / Saaremaa noorkotkad 2004 I

Orissaare Rock / Saaremaa noorkotkad 2004 II
Jaanuaris allkirjastatud ühiste kavatsuste raamlepe Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Kaitseliidu vahel sätestab printsiibid kahe organisatsiooni parima sünergia rakendamiseks ühiste eesmärkide saavutamisel (http://www.kaitseliit.ee/et/kaitseliidu-ulem-valiti-eesti-spordiselts-kalev-presidendiks). 
Eesti Kalev on oma 112 aastase ajaloo jooksul lähtunud oma tegevuses eelkõige eestluse hoidmisest ja edendamisest, tervete ja isamaaliste kodanike kasvatamisest ja läbi aktiivse spordi - ja liikumisharrastusalase tegevuse Eesti kui terve ja edumeelse riigi teadvustamisest. Orissaare Sport kui Eesti Spordiselts Kalev liige saab sellest koostööst osa ja järgib oma tegevuses samu printsiipe, mis Eesti Spordiselts Kalev. 

Esimesena Eestis algasid reaalsed tegevused just Orissaares. Selle eest oleme tänulikud Saaremaa maleva juhile Kristjan Moorale ja Eesti Spordiselts Kalev juhile Aleksander Tammertile.