“Helkuriga Sõbraks” – 26. november Orissaares

TULE HELKURIKÕNNILE!

Politsei- ja Piirivalveamet,  Orissaare Sport, Orissaare Avatud Noortekeskus, Orissaare Gümnaasium ja Orissaare Kultuurimaja kutsuvad Teid osalema 26. novembril algusega kell 18.00  Orissaares toimuvale üle-Eestilisele helkurkõnni üritusele „Helkuriga sõbraks“

Tegemist on vabatahtlikke ja kogukonda kaasava üritusega, kus on oodatud osalema oma piirkonna inimesed, kes soovivad näidata eeskuju, panustada turvalisusesse ja suurendada nn tontide (ilma helkurita jalakäija) teadlikkust helkuri vajadusest.

Helkurkõnd stardib Eesti eri paikades ühel ja samal kuupäeval ning kellaajal. Esmalt kõneldakse kogunemiskohas põgusalt helkuri vajalikkusest ja korrektsest kandmisest. Seejärel järgneb valitud teelõikudel helkurikõnd,-jooks või -rattasõit, esitlemaks teistelegi liiklejatele valgusallika töövõimet ning kõnni vältel antakse helkuri vastutulevatele  liiklejatele, kellel seda mingil põhjusel veel ei ole. Ühtlasi ehime helkurkõnni raames Orissaare alevis helkuripuid, pakkumaks võimalust ka edaspidi elanikel helkuri endale puu küljest vabalt võtta ja end nähtavaks teha. Ürituse kestvuseks on kavandatud ligikaudu 1 tund.

Orissaares on matka algus ja koguneme Orissaare Gümnaasiumi peaukse ees.  Kõnd lõpped samuti Gümnaasiumi ees, kus pakume kuuma teed.

Rada: Kuivastu mnt - Miksi kurv - Võidu tn - Ausammas - Laulu tn - Kultuurimaja - Teenuskeskus - bussipeatus

Helkutitega aitab ARBOREST!