Küsimustiku kokkuvõte 
on osa MTÜ Orissaare Sport arenguhüpet ettevalmistavast projektist 2022, mida on toetanud
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).
Projekti üheks eesmärgiks on 5 aasta tegevuskava koostamine.

Kokkuvõte:

Küsitlus viidi läbi maikuu jooksul ja seda jagasimei FB teel ning samuti e-kirja listi (215 liiget) kaudu.

Küsitlusele vastas 20 inimest kellest 69% olid naised ja üle poole vastanutest olid vanuses 31-40 eluaastat 62% märkis elukohaks Orissaare.

Suur osa vastajatest olid kas ise treeningutel osalejad või spordikooli tegevustes osalejad. Tegevustega rahulolu kohta märgiti pigem “Rahul” ja “Väga rahul”. 48% vastanutselt on üle 10 aasta Orissaare Spordi tegevustega seotud.


Teenuse Vormid vastuste diagramm Ksimuse pealkiri Milliste kanalite infot Orissaare Spordi tegemiste kohta Vastuste arv 29 vastust

Spordikooli ja treeningute ja vahendite rahulolu oli vastanute seas kõrge. Ära peab märkima, et mitmed vastanutest tõid välja staadioni kaasajastamise vajaduse aga see küsimus ei ole MTÜ pädevuses.

Rahulolu treeneritega (kvalifikatsioon, lastega suhtlemine, spordiala tundmine) on väga kõrge, nii harrastus treeningutel kui ka spordikooli poole peal.

Ruumide ja väljakute rahulolu kohta vastas 3 inimest, et ei ole rahul jooga ruumi/vahenditega. Toodi välja, et puudu on joogapokke ja patju.

Ettepanekud uute treeningute osas:

Võrkpall, jalgpall, eratreener jõusaali,  jooksutrenn, Taipoks, võistlustants , purjetamine , Pilates

 

Ettepanekud liikumisürituste korraldamiseks lisaks olemasolevatele:

Toitumise ja treeningu loengud

Loengud lastevanematele - kuidas last hoida spordi juures

Eesti meistriliiga korvpalli mängu võõrustamine nt. Tarvas-

Liikumisväljakutseid värskes õhus

Triatlon, üle väina ujumine, midagi jalgratturitele,

Saaremaa rahva võrkpalliturniir

*** 

Teenuse Vormid vastuste diagramm Ksimuse pealkiri Palun hinda allolevate sndmuste olulisust Sinu jaoks Vastuste arv

Ettepanekud mitte spordisündmuse ellukutsumise kohta:

Mingi suvine veega seotud tore päev.

Spordimuuseum

Eesti spordikuulsuste memuaarid. Jutud, slaidid, videod. Toimumiskoht Orissaares

Meeste tervise päeva - mina vastutan ise oma tervise eest

 
***

Piirkonnamängude küsimusteplokis tuli välja, et enamus vastajaid on Orissaare piirkonnast ja sooviks mängudest rohkem kajastamist.

 

Palun kirjuta siia oma ettepanek või unistus, mis muudaks Orissaare Spordi tegevuse paremaks.

* Mitmeid aastaid soovinud taipoksi trenni. See võiks olla mõeldud ka täiskasvanutele, sest ise enam koolis ei käi ja kui tekitatakse õpilastele see võimalus siis ei saaks ikkagi käia.

* Küsige laste käest mida nemad soovivad teha ja mida rohkem võiks olla!

* Füsioterapeudi vastuvõtt

* Ma päriselt soovin, et teil jaguks jaksu ja indu sama oodi jätkata, aga kui oleks võimalik, ootaks suusaradu talvel männikusse esimesel võimalusel.

* Väga raske midagi lisada, kõik mis siiani teete tundub täiuslik. Teete kõik super tööd ja olete uhkuseks Orissaarele, eeskujuks kogu Saaremaale.